Locatie

Staalmanplein Amsterdam

Probleem

Verouderde flatgebouwen

Aanpak/advies

Betonreparaties

In opdracht van “Logchies Renovatie en Onderhoud” hebben wij 8 flatgebouwen gerenoveerd.

Door ons uitgevoerde werkzaamheden:

Betonreparaties, vervangen HWA-putjes, het aanbrengen van coating op balkons en in trappenhuizen en het vervangen kitvoegen muurafdekkers.

Wij werken sinds 2 jaar samen met Ardon waarbij we diverse projecten naar volle tevredenheid vanuit de klant hebben opgepakt.

Arjan Caspers

Fried van de Laar

Gerelateerde projecten